Online Епикризи / Резултати
Litomed

Направление

Направление за хоспитализация, бл.№7 - по Амбулаторна процедура № 12

Лекарите и зъболекарите от лечебните заведения за извънболнична помощ насочват с „Направление за хоспитализация" (бл. МЗ-НЗОК № 7) пациентите към избраното от тях лечебно заведение за болнична помощ на територията на цялата страна. Необходимо е болницата (или диспансерът) да са сключили договор с РЗОК, независимо дали се субсидират от Републиканския или от общинските бюджети.

Първичният медицински документ „Направление за хоспитализация" (бл. МЗ-НЗОК № 7) има срок на валидност 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.


< Към всички...