Online Епикризи / Резултати
Litomed

Декларация за информирано съгласие

ДЕКЛАРАЦИЯИнформирано съгласие на пациента за извършване на Екстракорпорална Литотрипсия (ЕКЛТ) на камъни в пикочните пътища с апарат Dornier Compact Delta с ехографска и/или рентгенова локализация.Бъбречно-каменната болест е едно от най-широко разпространените заболявания, а бъбречната криза е най-честият и характерен симптом. Причините за образуването на камъните са разнообразни и включват климатичните условия, хигиенно-диетичния режим, наличието на инфекция на пикочните пътища. Особено голямо влияние оказва наличието на вродени или придобити пречки по хода на пикочните пътища, предизвикващи застой в бъбреците.

Екстракорпоралната литотрипсия (ЕКЛТ) е съвременен и високоефективен метод за лечение на камъни в пикочните пътища с големина до 2-2.5см.
Литотрипсия може да се извърши и при множество камъни, както и непосредствено след овладяване на бъбречна криза.
Целта на лечението е камъка да се раздроби на малки парченца, които да бъдат изхвърлени с урината извън тялото.
Това се постига чрез генериране на ударна вълна извън тялото на пациента и фокусирането й в камъка.
Пациентът се поставя в положение по гръб, като състоянието на камъка се проследява периодично на екран.
След извършването на максимално допустимия брой удари (max-3000), според спецификацията на апаратурата и/или видимото разрушаване на камъка, процедурата се преустановява.
При камъни до 2см. успеха на лечението с ЕКЛТ е 70-90%.
При камъни над 2см. лечението е успешно при 60-80% от пациентите.
Усложнения след ЕКЛТ се наблюдават рядко - около 5%. 
Анестезия (упойка) се прилага само при деца или пациенти с нисък праг на болката.

 

Освен ЕКЛТ съществуват и други методи за лечение на уролитиазата и нейните усложнения:

 

 

  1. Поставяне на тръбичка (Стенд) в уретера (уретера свързва бъбрека с пикочния мехур) за преодоляване запушване на пикочните пътища;

 

  1. Вътретелесно разбиване на камък в пикочния мехур, уретера или бъбрека след въвеждане на инструменти през пикочния канал;

 

  1. Поставяне на тръбичка през кожата (перкутанна нефростома) директно в бъбрека под ехографски контрол за преодоляване запушване на пикочните пътища;

 

  1. Проникване през кожата с инструменти директно в бъбрека с цел разбиване на камъка (перкутанна литолапаксия);

 

  1. Хирургично премахване на камъка чрез разрез;

 

  1. Нелекуване на заболяването.

 
С подписване на настоящото информирано съгласие декларирам, че съм информиран за следното:

 

ЕКЛТ може да доведе до пълно или непълно раздробяване на камъните в пикочните пътища; някои от разтрошените парчета (фрагменти) може да са достатъчно големи и да предизвикат болка при движението си или запушване на пикочните пътища; за преодоляване на запушването на пикочните пътища може да се наложи поставяне на „стенд” до бъбрека през пикочния мехур или през кожата преди или след ЕКЛТ;  за оценка на успеха от лечението или диагностициране на възможните усложнения след ЕКЛТ може да се наложи извършването на допълнителни изследвания; при наличието на камъни в пикочните пътища, които не могат да се установят с рентген е необходимо временно поставяне на стенд в пикочните пътища през който да се вкара рентгенова контрастна материя.
Усложнения след ЕКЛТ:

 

Недостатъчно раздробяване на камъка изискващо последващи ЕКЛТ;

 

Травма на тъканите по пътя на ударната вълна. В практиката това се проявява с наличие на кръв в урината в първите часове след ЕКЛТ.
В много редки случаи (0.5-1%) може да се получи и разкъсване (руптура) на бъбречната тъкан с тежък кръвоизлив около бъбрека и в урината.
Обикновено лечението е консервативно- кръвоспиращи, антибиотици, кръвопреливане и др.
При неповлияване от консервативното лечение се налага хирургично лечение – премахване на бъбрека (нефректомия).
Статистически доказани предразполагащи фактори за разкъсване на бъбрека са: проблеми в кръвосъсирването (прием на медикаменти или заболяване), захарен диабет, исхемична болест на сърцето, нелекувано или неповлияващо се от лечение повишение на кръвното налягане, запушване на пикочните пътища, инфекции на пикочните пътища и бъбречната тъкан (пиелонефрит), напреднала възраст, затлъстяване.
Това изисква тяхната корекция преди извършването на ЕКЛТ: нормализиране на стойностите на кръвното налягане, кръвната захар и телесното тегло;
преустановяване приема на лекарства и корекция на заболяванията водещи до разреждане на кръвта;
премахване на запушването на пикочните пътища; контрол на инфекцията.

 

Задълбочаване на предшестваща или поява на нова инфекция на пикочните пътища.

 

Запушване на пикочните пътища.

Лечението на усложненията след извършването на ЕКЛТ може да наложи повторно приемане в болница и извършването на някои от гореизброените алтернативни методи за лечение на уролитиазата.

 

Контраиндикации за извършването на ЕКЛТ:

 

Бременност;

 

Тежки малформации на скелета;

 

Високостепенно затлъстяване;

 

Аневризма (болестно разширение) на аортата или бъбречната артерия;

 

Заболяване или прием на медикаменти водещи до промени в кръвосъсирването;

 

Неконтролирана инфекция на пикочните пътища.

 

С подписването на настоящото информирано съгласие декларирам, че съм запознат/а с възможните усложнения и нямам известни на мен контраиндикации за извършване на ЕКЛТ. Информиран съм, че при възникнали усложнения в периода след изписването до контролния преглед, мога да се обърна за медицинска помощ в МЦ „Литомед” / УМБАЛ „Еврохоспитал”-Урологично отделение 24 часа в  денонощието.

 

Беше ми дадено достатъчно време в спокойна обстановка да се запозная със съдържанието на декларацията. Беше ми отговорено изчерпателно на разбираем език на всички зададени от мен въпроси към Д-р Здравко Кабадозов.


Декларатор: .......................................

С настоящата декларирам, че през последните 5 дни не съм приемал медикаменти влияещи на кръвосъсирването /антикоагуланти – Аспирин, Плавикс, Синтром и др./      Декларатор: ...............................


Декларирам, че през последните 30 дни НЕ съм бил/а  хоспитализиран/а  в друго Лечебно заведение по  същата Диагноза / Амбулаторна процедура!Декларатор: ..................................

< Към всички...