Online Епикризи / Резултати
Litomed

Изписване

При изписването от МЦ"Литомед", пациентите получават епикриза в 2 екземпляра и рецепта за последващо лечение. В рамките на 30 дни  след изписването имат право на 2 безплатни контролни прегледа, включително контролно изследване на урина при необходимост. Взависимост от големината на конкремента и множеството фрагменти след ЕКЛТ се определя дата за евентуална последваща литотрипсия.

< Към всички...